Hoe werkt het?

Geïnspireerd en kun je niet wachten om je aan te melden voor ELF Pre-seed? Lees dan de onderstaande aanmeldingsprocedure goed door.

Aanmeldingsprocedure

 1. Intake - Een intakegesprek met de Entrepreneurship Advisors van ELF Pre-seed.
 2. Voorbereiding - Afstemming van het plan in samenwerking met de Entrepreneurship Advisors totdat de aanvraag aan de standaard voldoet.
 3. Toepassing - Dien de definitieve aanvraag in, de Investment Manager bepaalt of de aanvraag voldoet aan de formele vereisten. 
 4. Pitch - De aanvrager wordt verzocht om het plan te presenteren aan een commissie, bestaande ​​uit de Investment Manager, een vertegenwoordiger van de Rabobank en een ondernemer, binnen vijf weken na het indienen van de definitieve aanvraag. 
 5. Besluit - De commissie zal een beslissing nemen op basis van de aanvraag en pitch.
 6. Aanbod - De Investment Manager zal de aanvrager, uiterlijk binnen één  (1) week na de pitch, op de hoogte brengen van de beslissing. Een positieve beslissing resulteert in een aanbod, inclusief het bedrag, mijlpalen en andere voorwaarden voor de lening.
 7. Acceptatie - Als de aanvrager het aanbod accepteert, regelt de Investment Manager het opzetten van accounts en het verstrekken van een leningsovereenkomst inclusief een leenschema.
 8. Follow-up - Nadat de aanvrager de lening heeft ontvangen, zal de aanvrager de Investment Manager regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

1. Intake
Een aanvrager plant een intakegesprek met de Entrepreneurship Advisors als je belangstelling hebt voor het aanvragen van een ELF Pre-seed lening. Zij beoordelen het idee en of het past bij de voorwaarden en doelstellingen van ELF Pre-seed. Vervolgens wordt er beoordeeld wat de status is van het idee en wat er nog moet gebeuren om tot een formele aanvraag te komen. Ongeacht of je verder gaat met het aanvraagproces of niet na deze afspraak, kunnen de Entrepreneurship Advisors je mogelijk helpen met relevante contacten en andere middelen om het idee verder te ontwikkelen.

2. Voorbereiding
Als je besluit door te gaan met het aanvragen van een ELF Pre-seed lening, moet je een aanvraag voorbereiden zodat het idee en het plan voor uitvoering kunnen worden herzien. De Entrepreneurship Advisors is beschikbaar om feedback te geven over wat een iteratief proces kan zijn om de kwaliteit van de aanvraag te verbeteren. Het is uiteindelijk aan de discretie van de aanvrager om te besluiten om formeel een ELF Pre-seed lening aan te vragen.

3. Toepassing
Als de aanvrager van oordeel is dat de aanvraag gereed is om te worden beoordeeld, stuurt hij / zij de aanvraag naar de Investment Manager. Bij de aanvraag moet een  recente kopie van het paspoort van de aanvrager worden bijgesloten en, indien je een student bent, moet er ook een kopie van het bachelordiploma bij. Alle correspondentie zal via Luris gaan, het Knowledge Exchange Office van de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Elke aanvraag wordt beoordeeld door de Investment manager. Alle ingediende documenten en correspondentie, inclusief concepten en de pitch, worden als vertrouwelijk behandeld. Alle leden van het fondscomité  moeten de vertrouwelijkheid te handhaven en belangenconflicten te voorkomen.

4. Pitch
Als de aanvraag niet voldoet aan de kwaliteits- en inhoudsnormen, word je door de Investment Manager op de hoogte gebracht over welk (e) deel/delen van de aanvraag niet aan de vereisten voldoen. Je kunt je aanvraag vervolgens opnieuw indienen. Als de aanvraag voldoet aan de bovenstaande normen wat betreft kwaliteit en inhoud, stuurt de fondsbeheerder de aanvraag door naar het fondscomité en wordt je uitgenodigd om binnen vijf (5) weken na ontvangst van de aanvraag je idee te pitchen.

5. Besluit
De aanvraag en de pitch worden geëvalueerd door het fondscomité die kan bestaan ​​uit leden die ELF Pre-seed vertegenwoordigen, voormalige ontvangers van ELF Pre-seed financiering en relevante experts. Het fondscomité zal zijn beslissing baseren op zowel de aanvraag als de pitch die je hebt. De aanvraag en de pitch worden geëvalueerd op basis van het volgende:

 • het actieplan inclusief de begroting, voorgestelde deliverables en mijlpalen;
 • de motivatie en ambitie van de aanvrager;
 • de pitch van de aanvrager en de beoordelingen van het fondscomité;
 • of de aanvraag past bij het profiel en de prioriteiten van ELF Pre-seed;
 • het potentiële voordeel voor de Leidse regionale economische infrastructuur;
 • de potentiële maatschappelijke en commerciële impact.

6. Aanbod
De Investment Manager stelt de aanvrager, uiterlijk binnen één (1) week na de datum van de pitch, op de hoogte van de beslissing van het fondscomité. Een positieve beslissing zal bestaan ​​uit een leningsovereenkomst, die (ten minste) het bedrag, de mijlpalen en de hierboven vermelde voorwaarden zal bevatten.

7. Acceptatie
Als het fondscomité de lening aanbiedt en je accepteert, doet de Investment Manager de follow-up van het project. De afgesproken lening is een persoonlijke lening en zal worden verstrekt via een speciaal daarvoor geopend account bij de Rabobank. De overeengekomen bedragen worden beschikbaar gesteld volgens de leningsovereenkomst. De vrijgave van het geld is afhankelijk van het voldoen aan specifieke criteria, die vooraf ook zijn overeengekomen. Deze criteria kunnen gebeurtenisspecifiek zijn (bijvoorbeeld mijlpalen) of tijdsafhankelijk (bijvoorbeeld maandelijkse vergoeding).

8. Follow-up
Na ontvangst van de lening, moet je zo vaak als afgesproken aan de Investment Manager rapporteren om onnodige schulden te voorkomen en ervoor te zorgen dat het geld wordt gebruikt voor de overeengekomen doelstellingen. Bovendien moeten zowel de ontvanger als de Investment Manager ervoor zorgen dat het plan haalbaar blijft.